Lãnh đạo công ty đi khảo sát mặt bằng, triển khai dự án trồng Tràm kết hợp nuôi cá tại Nam Định

Lãnh đạo công ty đi khảo sát mặt bằng, triển khai dự án trồng Tràm kết hợp nuôi cá tại Nam Định

10:16 - 02/06/2021

Lãnh đạo công ty đi khảo sát mặt bằng, triển khai dự án trồng Tràm kết hợp nuôi cá tại Nam Định

Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng bọt thảo dược tinh chất tràm trà
Sự khác biệt của nước rửa chén thảo dược tinh chất Tràm Trà Vneo với các loại khác
Đặc tính hữu dụng của nước rửa bình tinh chất tràm trà
Tinh dầu tràm trà có tác dụng gì? Những điều bạn cần biết về tinh dầu tràm trà
Sự khác biệt của tinh dầu tràm trà Maloby

Dự án : “Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định” được thực hiện nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, kết quả thực tế triển khai mô hình sản xuất đã thành công từ các địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương tự. Việc thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu và nội dung Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Nam Định; Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chương trình OCOP tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Nam Định.

          Dự án thành công đưa ra mô hình sản xuất nông lâm nghiệp mới, lựa chọn thêm loài cây phù hợp đem lại hiệu quả cao, kết hợp giữa trồng cây lâm nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản đem lại thu nhập cao, lâu dài và ổn định trên cùng một đơn vị diện tích đất trũng canh tác lúa kém hiệu quả.