Dự án: Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định

Dự án: Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định

10:17 - 16/09/2023

Dự án : “Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định. Được thực hiện nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, kết quả thực tế triển khai

Tràm Trà Có Mùi Như Thế Nào?
Nước rửa bình tinh chất tràm trà - An toàn cho bé, dịu nhẹ cho mẹ
GIỚI THIỆU CÂY TRÀM TRÀ
Xây dựng mô hình trồng cây Bạch đàn chanh (Eucalyptus citriodora Hook.f.) để khai thác phục vụ sản xuất tinh dầu tại tỉnh Phú Thọ
Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc
Dự án : “Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định.

Dự án : “Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định. Được thực hiện nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, kết quả thực tế triển khai mô hình sản xuất đã thành công từ các địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương tự. Việc thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu và nội dung Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Nam Định; Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Chương trình OCOP tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Nam Định.

          Dự án thành công đưa ra mô hình sản xuất nông lâm nghiệp mới, lựa chọn thêm loài cây phù hợp đem lại hiệu quả cao, kết hợp giữa trồng cây lâm nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản đem lại thu nhập cao, lâu dài và ổn định trên cùng một đơn vị diện tích đất trũng canh tác lúa kém hiệu quả.

 • Mục tiêu chung 

  - Xác định mô hình trồng thâm canh cây Tràm năm gân có năng suất tinh dầu đạt trên 100 kg tinh dầu/ha/năm tại tỉnh Nam Định. Chất lượng tinh dầu đạt theo tiêu chuẩn dược điển V.

  - Xác định được mô hình trồng Tràm năm gân và kết hợp nuôi cá thương phẩm tại tỉnh Nam Định.

  - Xác định được biện pháp kỹ thuật khai thác và chiết xuất tinh dầu Tràm năm gân phù hợp tại tỉnh Nam Định.

 • Mục tiêu cụ thể

  - Đưa được giống cây mới vào triển khai thay thế cây lúa trên vùng đất  trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định

            - Đóng góp vào việc mở ra triển vọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ sau thu hoạch vào chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

  - Giúp nâng cao trình độ của các cán bộ kỹ thuật, các hộ nông dân tham gia hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình.

  - Dự án thành công sẽ tạo ra một vùng sản xuất tinh dầu tràm đặc trưng, mang thương hiệu riêng của Nam Định, là điểm đến tham quan, học tập, nghiên cứu.

  - Có 1,5 ha cây tràm năm gân và hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Tràm năm gân tại tỉnh Nam Định.

  - Có 2,5 ha mô hình tràm năm gân kết hợp nuôi cá thương phẩm tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả.

  - Có 01 quy trình biện pháp kỹ thuật khai thác cây Tràm năm gân.

  - 50 lượt người dân được tham gia đào tạo, tham gia tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh, kỹ thuật khai thác cây Tràm năm gân sản xuất tinh dầu kết hợp nuôi cá thương phẩm.

  Kết quả của dự án sẽ được áp dụng rộng rãi ngoài sản xuất, giúp người nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm của dự án ứng dụng vào thực tiễn sẽ giúp cải thiện sinh kế, đời sống của người dân trên địa bàn trong việc trồng cây Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia), mô hình nông lâm kết hợp trồng tràm kết hợp nuôi cá thương phẩm. Đồng thời áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, trồng thâm canh, xây dựng mô hình nông lâm kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.