Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc

10:09 - 16/09/2023

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc" được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1525/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 04 tháng 6 năm 2020 với những mục tiêu chủ yếu sau:

Tràm Trà Có Mùi Như Thế Nào?
Nước rửa bình tinh chất tràm trà - An toàn cho bé, dịu nhẹ cho mẹ
GIỚI THIỆU CÂY TRÀM TRÀ
Xây dựng mô hình trồng cây Bạch đàn chanh (Eucalyptus citriodora Hook.f.) để khai thác phục vụ sản xuất tinh dầu tại tỉnh Phú Thọ
Dự án: Xây dựng mô hình trồng Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) kết hợp nuôi cá thương phẩm trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại tỉnh Nam Định

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao ở tỉnh vĩnh phúc" được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1525/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 04 tháng 6 năm 2020 với những mục tiêu chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng thành công mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và chiết xuất tinh dầu Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân ở tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Chuyển giao và tiếp nhận 02 quy trình công nghệ về nhân giống Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia); 02 quy trình công nghệ về kỹ thuật trồng Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) và 01 quy trình kỹ thuật về chiết xuất tinh dầu;

- Xây dựng mô hình vườn nhân giống từ cây đầu dòng quy mô 5.000m2, công suất đạt 200.000 cây/năm;

- Xây dựng 10 ha mô hình trồng mới bao gồm: 6 ha Tràm trà (Melaleuca alternifolia) và 4 ha Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia). Năng suất tinh dầu đạt 80 lít/ha/năm sau 2 năm trồng.

- Thiết bị chưng cất (chiết xuất) tinh dầu công suất 800kg/mẻ. Sản lượng đạt 800 lít dầu tràm cho cả hai loại, đạt theo tiêu chuẩn ISO 4730:2017 và Dược điển Việt Nam V.

- Xây dựng thương hiệu cho tinh dầu Tràm năm gân và Tràm trà.

- Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn cho công nhân, người dân về kỹ thuật nhân giống, trồng, chiết xuất tinh dầu tràm (6 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn kỹ thuật được 150 lượt người dân).